Avukat Aysun İlerigiden Konya Kamulaştırma Davaları ve Konya İstimlak Avukatı arayanlar için Kamulaştırma Avukatı olarak hizmet vermektedir.

Vergi Hukuku, Anayasa düzenlenen vergi kavramı gereği her özel ve tüzel kişi istisnalar ve muafiyetler haricinde vergi ödemekle yükümlüdür, bu kapsamda ortaya çıkan uyuşmazlıklar bu hukuk dalının konusu içerisinde yer almaktadır. Hukukumuzda ve güncel hayatımızın çoğu düzleminde vergiler ve harçlar ayrı ayrı kanunlar, tüzükler vs. düzenlemeler ile hüküm altına alınmıştır. Günlük hayat içerisinde büyük bir yere sahip olan bu kavramlar hukukla ayrılmaz bir bağ içerisindedir. Vergi hukukun genel konusu vergi mükelleflerini ilgilendirmektedir. Verginin doğumu ve bunu izleyen af, ceza, tarh, tahsil vs. işlemlerinde yaşanacak uyuşmazlıklarda gerek uzlaşma gerekse yargı ile sonuca bağlanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir