Avukat Aysun İlerigiden Konya Kamulaştırma Davaları ve Konya İstimlak Avukatı arayanlar için Kamulaştırma Avukatı olarak hizmet vermektedir.

Avukat Aysun İlerigiden Konya Kamulaştırma Davaları ve Konya İstimlak Avukatı arayanlar için Kamulaştırma Avukatı olarak hizmet vermektedir.

Kamulaştırma, Devlet veya kamu tüzel kişileri tarafından kamu yararının gerektirdiği hallerde, vatandaşların özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlarına kamulaştırma bedeli ödenmek suretiyle el konulması veya üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi işlemidir. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre anlaşma olmaması halinde idareler tarafından açılan bedel tespiti ve tescil davası ile kamulaştırılan yerin değeri mahkemece belirlenir. Bazen de idarelerin kamulaştırma yapmadan vatandaşın yerine el koyması durumunda mağdur olan kişiler tarafından Kamulaştırmasız el atma davası açılabilir. Konya Kamulaştırma Davaları Avukat Aysun İlerigiden tarafından takip edilen davalardan bazılarıdır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgilere örnek kararlar ve makaleler bölümünden ulaşabilirsiniz

Konya Kamulaştırma Avukatı Tarafından Açılabilecek Davalar
 • Konya Kamulaştırma nedeniyle bedel tespiti ve tescil davaları
 • Konya Kamulaştırmasız El Atma ve Ecri-misil Davaları
 • Konya Kamulaştırma Bedel Artırım Davaları (Tezyidi Bedel Davaları)
 • Konya Bedele Dönüştürülen Yerin Bedel Tespit ve Tahsili Davaları
 • Konya Kamulaştırılan yerin geri alım davaları
 • Konya Kamulaştırmasız el koymadan kaynaklanan bedel davaları
 • Konya İmar uygulamaları nedeniyle bedele dönüşen taşınmazların bedel davaları
 • Konya Kamulaştırmanın iptali davaları
 • Konya Kamulaştırma bedelinin artırılması (tezyidi bedel) davaları
 • Konya Taşınmazların imar planlarıyla kısıtlanmış olmasından kaynaklı (hukuki el atma) davaları
 • Konya Tapu Sicilinin tutulmasından dolayı devletin sorumluluğuna ilişkin davalar
 • Konya Kamulaştırmaya ve kamulaştırmasız el atmaya ilişkin Anayasa Mahkemesi bireysel başvurular
 • Konya Kamulaştırmaya ve kamulaştırmasız el atamaya ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurular